ویدیو آموزش آکوردهای ماژور با پایه سیم ۴ گیتار باس

ویدیو آموزش آکوردهای ماژور با پایه سیم ۴ گیتار باس

در این ویدیو آموزش آکوردهای ماژور با پایه سیم ۴ گیتار باس را آموزش میبینیم.
این تمرینات را به صورت روزانه و مداوم ، انجام دهید.

روزانه ۱۵ دقیقه تا ۳۰ دقیقه این تمرین را انجام دهید.

پیشنهاد میکنیم سرعت مترونم را بین ۵ تا ۱۰ bpm بالا ببرید.

دراین ویدیو در خدمت استاد اردوان انزابی پور هستیم.
www.sazforoosh.com
این ویدیو آموزشی توسط مجموعه فروشگاهی سازفروش تهیه شده است.
هدف از ساخت این ویدیوها فراهم کردن بستری است که هنرجوهایی که مشکل زمان دارند بتوانند
با استفاده از این ویدیوها یک تکنیک یا یک مبحث ساده را یاد بگیرند.
مجموع سازفروش در تولید ویدیوهای از بهترین نوازنده ها و اساتید گیتار کشور کمک گرفته است.
امیدواریم برایتان مفید بوده باشد.
راههای ارتباط:
Instagram: ardavan_anzabipour
Tel: 09121061472

Understanding chords

Understanding chords is a critical part of mastering the notes side of bass playing (as opposed to the rhythm side). If you find yourself frustrated not knowing what notes to play in an original bassline, it’s probably because you don’t know and understand chords.Chords are essential. I urge you to be very thorough in reading this and other lessons I add in this category.

What is a Chord?

A chord is a group of notes played together at the same time. Bassists don’t play chords as often as guitarists or pianists do. This is because playing several low-pitched notes at the same time can sound muddy. Playing chords on bass can sometimes fill up too much sonic space competing with the rest of the band. It can be done, but must be done with care.Instead of playing chords directly, bassists outline the notes of chords. Bassists emphasize the individual notes that make up chords. By outlining the notes of chords a bassist implies the sound of a particular chord.

I always explain to students it’s like guitarists say a whole word (e.g. “dog”), while bassists spell it out (e.g. “D” “O” “G”). We get the same point across, but in a different way.

To give you an example, a C major chord is created by playing a combination of the notes C, E, and G at the same time. As a bass player I can create the impression of a C major chord in the bassline by outlining the notes C, E, and G individually. I could play them in order, repeat notes, change the order, etc. If I played C-C-E-E-G-G-E-E, I would be implying the sound of a C major chord.

If you studied some of the common bass pattern lessons, you’ve already learned some important notes that outline chords. The root, fifth, and seventh are all notes from common chords.

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *